042/421-620, 042/421-320 dr.hanzek@gmail.com PON - PET: 07.00 - 15.00 Frana Supila 7/a, Varaždin

Lječnički pregled radnika

Sve vrste pregleda radnika u HR i inozemstvu

OPĆA RADNA SPOSOBNOST
(npr. sudski vještaci, administrativni radnici, osobni asistenti)

Opseg pregleda se određuje sukladno poslovima za koje se traži zdravstvena sposobnost, a koji su navedeni na RA-1 uputnici. Za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti pregled uključuje klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, EKG, spirometriju i laboratorijsku obradu.

Cijena pregleda medicine rada: 270,00 kn.
Cijena psihologijske obrade (po potrebi):
85 kn ili 110 kn.

POTREBNI DOKUMENTI

 • RA-1 uputnicu koju ispunjava poslodavac koji Vas upućuje na pregled (RA-1 obrazac preuzmite ovdje)
 • osobnu i zdravstvenu iskaznicu
 • medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
 • HZMO rješenje ako isto posjedujete
 • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)

RADNA MJESTA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Opseg pregleda se određuje sukladno poslovima za koje se traži zdravstvena sposobnost, a koji su navedeni na RA-1 uputnici. Za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti pregled uključuje klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, EKG, spirometriju i laboratorijsku obradu.

Cijena pregleda medicine rada: 225,00 kn.
Cijena psihologijske obrade 85 kn ili 110 kn.

POTREBNI DOKUMENTI

 • RA-1 uputnicu koju ispunjava poslodavac koji Vas upućuje na pregled (RA-1 obrazac preuzmite ovdje)
 • osobnu i zdravstvenu iskaznicu
 • medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
 • HZMO rješenje ako isto posjedujete
 • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)

PREGLED ZA NOĆNI RAD

Za poslove s posebnim uvjetima rada, pregled obuhvaća klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, EKG, spirometriju, audiometriju, laboratorijsku obradu i psihologijsku obradu.

Cijena pregleda medicine rada: 435,35 kn.

POTREBNI DOKUMENTI

 • RA-1 uputnicu koju ispunjava poslodavac koji Vas upućuje na pregled (RA-1 obrazac preuzmite ovdje)
 • osobnu i zdravstvenu iskaznicu
 • medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
 • HZMO rješenje ako isto posjedujete
 • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)