042/421-620, 042/421-320 dr.hanzek@gmail.com PON - PET: 07.00 - 15.00 Frana Supila 7/a, Varaždin

Posebni pregled radnika

Rad u zoni ionizirajućeg zračenja i za rad s citostanicama

PREGLED RADNIKA ZA POSLOVE S POSBNIM UVJETIMA RADA

Za poslove s posebnim uvjetima rada, pregled obuhvaća klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, EKG, spirometriju, audiometriju, laboratorijsku obradu i psihologijsku obradu.

Cijena pregleda medicine rada: 225,00 kn.
Cijena psihologijske obrade 85 kn ili 110 kn.

POTREBNI DOKUMENTI

  • RA-1 uputnicu koju ispunjava poslodavac koji Vas upućuje na pregled (RA-1 obrazac preuzmite ovdje)
  • isteklo uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ukoliko ga posjedujete)
  • osobnu i zdravstvenu iskaznicu
  • medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
  • HZMO rješenje ako isto posjedujete
  • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)