042/421-620, 042/421-320 dr.hanzek@gmail.com PON - PET: 07.00 - 15.00 Frana Supila 7/a, Varaždin

Pregledi zaštitara i čuvara

Liječnički pregled za zaštitare i čuvare

PREGLED ZA ZAŠTITARE I ČUVARE

Liječnički pregled za čuvare i liječnički pregled za zaštitare razlikuju se u opsegu. Uz pregled specijaliste medicine rada, pretrage uključuju i spirometriju, EKG, okulistički pregled, audiometriju, laboratorijske pretrage, neuropsihijatrijski pregled, te psihologijsku obradu.

Cijena pregleda medicine rada: 500,00 kn.

POTREBNI DOKUMENTI

  • doći natašte
  • osobna iskaznica
  • potvrda izabranog doktora medicine ne starija od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
  • medicinska dokumentacija/medicinski nalazi ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
  • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)