042/421-620, 042/421-320 dr.hanzek@gmail.com PON - PET: 07.00 - 15.00 Frana Supila 7/a, Varaždin

Pregledi vatrogasaca

Pregled i psihologijska obrada vatrogasaca DVD-a

LJEČNIČKI PREGLED VATROGASACA

Zdravstveni pregled vatrogasaca obuhvaća klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, audiometriju, laboratorijske pretrage, EKG, spirometriju i psihologijsku obradu.

Cijena pregleda (psiho. i lab. obrada): 400,00kn.
Cijena pregleda (lab. obrada): 250,00kn.

POTREBNI DOKUMENTI

  • doći natašte
  • osobna iskaznica ili putovnica
  • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)
  • potvrda izabranog doktora medicine ne starija od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
  • medicinska dokumentacija/medicinski nalazi ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja