042/421-620, 042/421-320 dr.hanzek@gmail.com PON - PET: 07.00 - 15.00 Frana Supila 7/a, Varaždin

Pregledi za specijalizante

Pregledi i psihologijska obrada specijalizanata

PREGLEDI SPECIJALIZANATA

Pregled obuhvaća klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, EKG, spirometriju, audiometriju, laboratorijsku obradu i psihologijsku obradu, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje osobina ličnosti, psihologijski intervju, te testiranje manualne spretnosti za specijalizante koji se prijavljuju na natječaje za kirurške grane medicine.

Cijena pregleda medicine rada: 225,00kn.
Cijena psihologijske obrade: 110,00kn.

POTREBNI DOKUMENTI

  • potvrdu izabranog doktora medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
  • osobnu ili zdravstvenu iskaznicu
  • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)