042/421-620, 042/421-320 dr.hanzek@gmail.com PON - PET: 07.00 - 15.00 Frana Supila 7/a, Varaždin

Pregledi za vozače

Prva skupina, Druga skupina, Izvanredni pregledi

PRVA SKUPINA

A1 A2 A B BE F G AM

Osnovni liječnički pregled za vozače amatere obuhvaća psihologijsku obradu, pregled vida i zaključni pregled specijaliste medicine rada.

Cijena pregleda: 400 kn

POTREBNI DOKUMENTI

  • Osobna iskaznica
  • Potvrdu izabranog doktora medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja
  • Medicinsku dokumentaciju /medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
  • Naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)

DRUGA SKUPINA

C1 C1E C CE D1 D1E D DE

Osnovni liječnički pregled za vozača profesionalca obuhvaća klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, niktometriju, EKG, spirometriju, audiometriju, laboratorijsku obradu i psihologijsku obradu.

Cijena pregleda: 500 kn

POTREBNI DOKUMENTI

  • Osobna iskaznica
  • Potvrdu izabranog doktora medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja
  • Medicinsku dokumentaciju /medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
  • Naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)
  • Doći natašte

IZVANREDNI PREGLEDI ZA SVE SKUPINE

Izvanredni liječnički pregled za vozača obuhvaća klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, EKG, spirometriju, audiometriju, laboratorijsku obradu, psihologijsku obradu i preglede drughi specijalista obzirom na razlog pregleda.

Cijena pregleda: 500 kn

POTREBNI DOKUMENTI

  • Osobna iskaznica
  • Potvrdu izabranog doktora medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja
  • Medicinsku dokumentaciju /medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
  • Naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)
  • Doći natašte